21/12/2012

Napisala | Nema komentara

Hidžama i njene koristi

HidžamaHidžama, tj. kupičenje je oblik tradicionalne medicine koje se može naći u mnogim kulturama širom svijeta. To uključuje postavljanje kupica smanjenjem zračnog pritiska, tj usisavanjem, na koži.

Postoje dvije vrste kupičenja, i to:

1. Suho, tj. postavljanje kupica na određene tačke tijela i koje ostaju tako, bez pomjeranja, do 15 minuta jedanput dnevno, i koristi se za liječenje bolesti tegoba poput bolova u peti, smrznutog ramena, artitisa, bolova u vratu, za odstranjivanje akni, herpesa zoastera, protiv psorijaze, hemoroida, išijasa, proširenih vena, poremećaja mjesečnice, bolne mejsečnice, astme, bronhitisa, prehlada, štucanja, epilepsije, i mnogih drugih bolesti.
2. Vlažno, tj. puštanje krvi na određenim dijelovima tijela uz postavljanje kupica u kojima se nakuplja nečista krv, tj. krv u kojoj je holesterol, glukoza, i dr. Ova vrsta kupičenja ima druge narodne nazive kao što su hidžama, gak hoi, baguar, banki, bentusa i mnoga druga imena.

Čitaj dalje
13/11/2012

Napisala | Nema komentara

Koristi hidžame

Božiji Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, podsticao je muslimane da se liječe hidžamom:

Zaista je hidžama najidealniji (lijek) kojim se liječite.“ (Buhari);“Zaista je hidžama najbolje sa čime ste se liječili, ili (hidžama) je (jedan) od vaših najidealnijih lijekova.“ (Muslim).

Inače, ljudsko tijelo neprestano proizvodi crvena krvna zrnca usljed čega dolazi do njihovog povečavanja i upravo hidžama radi na postizanju ravnoteže u krvi,odnosno izbacivanju nepoželjne krvi z ljudskog tijela. Koristi hidžame su slijedeće:

Čitaj dalje
09/10/2012

Napisala | Nema komentara

Hidžama – odstranjivanje nečiste krvi iz organizma

Svaka zahvala Stvoritelju Uzvišenom pripada, i neka su salavati i selami na Njegovog najodabranijeg roba i poslanika, Muhammeda, na njegovu porodicu i uzorne ashabe…   Nakon što je Uzvišeni Allah stvorio insana, i za njegovo privremeno boravište mu odredio ovaj prolazni dunjaluk, iskušao ga je brojnim iskušenjima… Nema sumnje da je jedno od takvih iskušenja i bolest koja ga povremeno snalazi. Bolest se u Kur'anu spominje u dva oblika: bolest koja snalazi čovjekovo srce i ona kojom čovjek biva iskušavan u pogledu njegovog organizma.
Uzvišeni je rekao: „O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast doðe onaj čije je srce bolesno…“ (El-Ahzab, 32) I kaže: „Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh bolesnu, a ni vama samima da jedete u kućama vašim…“ (En-Nur, 61)

Čitaj dalje
15/09/2012

Napisala | Nema komentara

Hidžama

Šta je hidžama? 

Hidžama je medicinska metoda koja spada u domen male hirurgije. Predstavlja metodu lokalnog puštanja krvi.

Način izvođenja.

Hidžama se izvodi zarezivanjem kože, sterilnim i jednokratnim instrumentarijem, te vakum sukcijom u određenim regijama.

Šta se eliminiše hidžamom ? 

Na pomenuti način se eliminiše sadržaj iz podkožnog tkiva .

Prljava krv, stvarnost ili legenda ? 

Čitaj dalje